به گزارش خبرنگار جارچی اخبار از یزد، « محمد رضایی»  در نشست خبری در جمع اصحاب رسانه استان یزد گفت: در شبکه بانکی استان رفع مشکلات ارزی و ریالی به خوبی در حال انجام است و ارتباط خوبی با بانک مرکزی و مرکز داریم و سعی در رفع مشکلات مردم داریم.

 

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان یزد بیان کرد: وظیفه بانک ها با توجه به سال رونق تولید حمایت همه جانبه از بخش های خصوصی است.

 

وی بیان کرد: با توجه به فعالیت های شبکه بانکی استان، بانک ملی استان به عنوان رتبه دوم کشور انتخاب شده است و این افتخاری برای شبکه بانکی استان و همچنین فعالیت و چابکی این بخش است.

 

رضایی گفت: جمع تعهدات و تسهیلات شبکه بانکی به فعالیت اقتصادی در بخش های مختلف میزان ۲۳۲ میلیارد ریال است.

 

وی افزود: میزان رشد منابع استان تا پایان دیماه ۲۴ درصد بوده و رشد تسهیلات نیز ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته بوده است که میزان ۱۰ درصد تسهیلات بانک ها به فعالان اقتصادی بیشتر شده است.

 

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان یزد بیان کرد: مطالبات شبکه بانکی استان ۱۱ هزار میلیارد ریال بوده که این میزان اکنون ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون شده است.

 

رضایی بیان کرد: ما به دنبال ساماندهی مطالبات خود هستیم و هدف ما ضربه به سرمایه گذاران نیست.