به گزارش خبرنگار جارچی اخبارازیزد، « حسنعلی طالعی» امروز در نشست خبری در جمع اصحاب رسانه استان یزد گفت: شرکت سهامی بیمه ایران تنها شرکت بیمه دولتی است که در استان ۶ شعبه دارد.

 

مدیر کل بیمه استان یزد خاطرنشان کرد: در بخش فروش بیمه نامه و پرداخت خسارت در دهه ماهه اول سال ۴۰۲ هزار فقره بیمه نامه در انواع بیمه ها صادر شد که ۲۶۱ میلیارد تومان اخذ بیمه شده است که رشد ۴۶ درصدی نسبت به سال گذشته داشتیم.

 

وی افزود: برنامه ریزی شده که سهم بیمه های زندگی از حق بیمه تولیدی بیمه های بازرگانی کشور حداقل تا ۵۰ درصد تا پایان برنامه ششم توسعه افزایش پیدا کند که شرکت سهامی بیمه ایران با طراحی بیمه های مختلف و اعطای نمایندگی در حوزه های مختلف سعی بر این هدف داشتیم.

 

طالعی ادامه داد: بیمه های زندگی در دهه ماهه سال جاری نزدیک به ۲۵ میلیارد تومان داشتیم که ۵۲ درصد افزایش داده است.

وی افزود: خسارت پرداختی در دهه میزان ۱۴۴ میلیارد تومان خسارت بوده  که رشد ۳۱ درصدی داشتیم.

مدیر کل بیمه استان یزد بیان کرد: با توجه به نقش جایگاه بیمه شخص ثالث در بیمه حوادث ترافیکی ۶ هزار و ۸۳۹ پرونده رسیدگی داشتیم و ۸۴ میلیارد تومان خسارت پرداخت شده است.

طالعی ادامه داد: در محل راننده مسبب خسارت  تعداد ۳۸۶ پرونده داشتیم که میزان پرداخت ۱۱ میلیارد تومان بوده است.

 

 

 

وی افزود: بیشترین فعالیت شرکت های بیمه در حوزه فروش برون سپاری شده که در سال ۹۲ میزان ۷۳۵ مورد بودکه ۱۱۳۹ مورد رسیده است.