آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اعلام کرد: به دنبال بارش سنگین برف، کولاک و برودت شدید هوا مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره‌های تحصیلی نواحی پنجگانه تبریز در نوبت بعدازظهر تعطیل است.
به گزارش جارچی اخبار، بر همین اساس مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی هریس نیز در نوبت بعد از ظهر تعطیل است.
در نوبت صبح امروز هم مدارس تبریز و بسیاری از شهرستان های استان آذربایجان شرقی تعطیل بود.
در پی بارش سنگین برف، کولاک و برودت هوا کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی خسرو شاه، کلیه مدارس در تمامی دوره های تحصیلی در دهستان رودقات نوبت صبح تعطیل بود و کلیه مدارس شهر صوفیان و سایر روستاها در تمامی دوره های تحصیلی با یک ساعت تاخیر شروع شد.
مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی نوبت صبح ورزقان تعطیل بود و مدارس دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع شد.
کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی نوبت صبح خاروانا با یک ساعت تاخیر شروع شد و مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی نوبت صبح آذرشهر و گوگان تعطیل بود و مدارس دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع شد.
در هشترود نیز همه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی نوبت صبح تعطیل بود و در شهر، مدارس استثنائی تعطیل و مدارس پیش دبستانی، ابتدایی، دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع شد.
در چاراویماق نیز همه مدارس روستایی در تمامی دوره های تحصیلی نوبت صبح تعطیل و در شهر، مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل بود و دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت کرد.
همچنین کلاس های ساعت ۸ تا ۱۰ صبح روز دوشنبه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه نبی اکرم(ص) تعطیل و ساعات کاری بخش اداری دانشگاه نبی اکرم (ص) نیز ساعت ۹.۵ صبح و کلاس های درس دانشگاه فنی و حرفه ای با یک ساعت تاخیر شروع شد همچنین کلاس های درسی و ساعات اداری دانشگاه تبریز نیز با یک ساعت تأخیر آعاز شد.