معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان از کشف بخشی از آبراه منشعب شده از محل آبراه اصلی چهارباغ عباسی حدفاصل آمادگاه تا مادی نیاصرم در فاز چهارم کاوش های باستان شناسی در این محور خبر داد و گفت: بقایای کشف شده در کاوش ها برای حفظ ساختارهای تاریخی، با نظر وزارت میراث فرهنگی در ویترین نگهداری و در معرض نمایش عموم قرار می گیرد.

به گزارش جارچی اخبار و به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، سید احمد حسینی نیا با اشاره به اجرای فاز چهارم کاوش های باستان شناسی در چهارباغ عباسی و نتایج حاصل از این کاوش، اظهار کرد: بر اساس اسناد تصویری اواخر دوره قاجار پیش بینی شد که در حدفاصل آمادگاه تا مادی نیاصرم برای آبیاری فضای سبز چهارباغ و باغات اطراف محور به احتمال زیاد آبراهی وجود داشته که بر این اساس پس از دریافت مجوزهای لازم در خصوص کاوش های باستان شناسی از پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور، فاز چهارم عملیات کاوش های باستان شناسی پروژه چهارباغ طی قراردادی به دانشگاه کاشان به سرپرستی دکتر جاوری و گروه کارشناسی محول شد.

وی با اشاره به اینکه بر اساس کاوش های صورت گرفته بخشی از آبراه منشعب شده از محل آبراه اصلی یافت شد، ادامه داد: گزارش تهیه شده توسط گروه باستان شناسی به پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور ارسال شد و بر مبنای گزارش مذکور و طی جلساتی که در دفتر احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی برگزار شد، موضوع با حضور نماینده شهرداری اصفهان در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کل کشور مورد بررسی قرار گرفت.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان افزود: بر اساس مصوبات صورت جلسه در بهمن ماه سال جاری مقرر شد برای حفظ ساختارهای تاریخی، بقایای کشف شده در کاوش ها با نظر وزارت میراث فرهنگی در ویترین نگهداری شده و در معرض نمایش عموم قرار گیرد.

وی در مورد پیشینه اجرای طرح چهارباغ عباسی از سال ۹۵ اظهار کرد: پس از تهیه پیش طرح و رایزنی های متعدد با سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان مقرر شد مجوزهای لازم برای باستان شناسی توسط میراث فرهنگی دریافت شود.

حسینی نیا افزود: از همین رو در آبان ماه سال ۹۵ مجوز لازم از پژوهشگاه میراث فرهنگی کل کشور توسط اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان دریافت و باستان شناسی انجام شد.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, وی با بیان اینکه طرح پیاده راه سازی چهارباغ بر اساس یافته های باستان شناسی تهیه و مصوبه محورهای سواره شرق و غرب در مردادماه ۹۵ از میراث فرهنگی استان دریافت شد، گفت: براساس این مصوبه همچنین معین شد تا محور میانی به صورت دستی خاکبرداری شود.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان با اشاره به دیگر مصوبات دریافت شده برای پروژه چهارباغ بیان کرد: مصوبات کمیته فنی فاز اول و دوم، شورای سیاست گذاری در شهرداری و مصوبات شورای ترافیک استان در استانداری اصفهان از دیگر مصوبات در مورد اجرای این طرح بوده است.

وی تصریح کرد: همچنین عملیات اجرایی محورهای شرق و غرب چهارباغ با نظارت ناظران باستان شناسی معرفی شده از اداره کل میراث فرهنگی استان انجام شد که همه آثار تاریخی پیدا شده زیر این دو محور از سوی ناظران کاملا مستندنگاری و با ارائه جزئیات اجرایی خاص حفاظت شده است.

حسینی نیا با بیان اینکه این آثار در زیر کفسازی اجرا شده و کاملا قابل بازیابی است، گفت: در محور میانی چهارباغ هم با خاکبرداری دستی لایه های کفسازی معاصر برداشته شد.

وی در مورد مصوبات دریافت شده برای محور میانی چهارباغ نیز اظهار کرد: طرح محور میانی با همه جزئیات اجرایی برای دریافت مصوبه به وزارت میراث فرهنگی کشور ارسال شد و بعد از چندین ماه بررسی همه کلیات این طرح در دی ماه سال گذشته مورد تایید قرار گرفته و جزئیات اجرایی آن در اردیبهشت سال جاری طی نامه وزارت میراث فرهنگی به اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان مورد تایید قرار گرفت.