«علی مبینی دهکردی» امروز (شنبه) در کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت با اشاره به اینکه این نشست، یک نشست تخصصی بین بازار سرمایه و صنعت نفت است، ادامه داد: نقدینگی روز افزون کشور به سمتی می‌رود که روند توسعه و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است؛ این نقدینگی باید به سمت طرح‌های مزیت‌دار صنعت نفت هدایت شود.
وی افزود: تلاش کردیم تا ساز و کاری دو جانبه را به وجود آوریم.
رییس کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت گفت: در این کنفرانس هیچ مقاله‌ای ارائه نمی‌شود بلکه طرح‌های جذاب از سوی چهار شرکت اصلی وزارت نفت معرفی می‌شود.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, وی با بیان اینکه تمرکز نقدینگی کشور در بازار بورس برای توسعه صنعت نفت باید مورد توجه قرار گیرد، تاکید کرد: صنعت نفت ظرفیت‌های خوبی در این زمینه‌ دارد.
مبینی ادامه داد: بازار مالی و نقدینگی مالی روند منفی به وجود می‌آورد و در تلاشیم تا بتوانیم شرایط مثبتی ایجاد کنیم.
وی افزود: ساماندهی نظام علمی با صنعت نفت ایجاد شده و فاصله صنعت و دانشگاه کم شده است.