مشاور وزیر نیرو گفت: شرکت آبفا استان اصفهان در سالهای اخیر توانسته به رشد کمی و کیفی قابل توجهی در صنعت آب و فاضلاب کشور دست یابد.

به گزارش جارچی اخبار، غلامرضا منوچهری در گرامیداشت پنجاهمین سالگرد تأسیس شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بیان داشت: صنعت آب و فاضلاب در کشور رشد همه جانبه و سیر صعودی پیشرفت آبفا اصفهان را بدون وقفه خواهان است و باید مسئولان امر در این شرکت همچنان با استفاده از نیروهای خلاق و مبتکر بر مشکلات موجود غلبه نمایند چرا که هم اکنون بحران کم آبی یکی از مشکلات جدی در کشور است.

وی افزود: استان اصفهان به لحاظ برخورداری از پتانسیل های هنری و مدیریتی توانسته در سالهای اخیر به رشد کمی و کیفی قابل توجهی در صنعت آب و فاضلاب در کشور دست یابد.

مدیرعامل سابق شرکت آبفا استان اصفهان به پیشرفت های آبفا استان اصفهان اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: در سالهای اخیر شرکت آبفا اصفهان توانست کاهش هدررفت آب ، افزایش کیفی آب، ارتقای کیفی تصفیه فاضلاب مطابق با استاندارد ، کاهش هزینه ها ، مهار حوادث بزرگ ، غلبه بر بحران ها را به خوبی انجام دهد و به موفقیت های قابل توجهی در زمینه های ذکر شده بدست آورد که این مهم ناشی از خلاقیت و ابتکار و تلاش بی وقفه اصفهانی ها می باشد .

منوچهری رشد کمی و کیفی فعالیت های آبفا را بسیار قابل توجه برشمرد و اعلام نمود: آبفا اصفهان از ظرفیت بالای نیروی انسانی متخصص و متعهد برخوردار است همین عامل نقش بسیار مؤثر در موفقیت آبفا اصفهان داشته که منجر شده است که این شرکت در بسیاری از زمینه ها به پیشرفت های قابل توجهی دست یابد بر این اساس به نظر می رسد دیگر شرکت ها باید از ظرفیت و توانایی آبفا اصفهان استفاده نمایند تا آنها هم بتوانند در توسعه صنعت آب و فاضلاب موفق شوند و نیز با الگو برداری از فعالیت های آبفا اصفهان زمینه های ارتقا و توسعه صنعت آب و فاضلاب در کشور را فراهم نمایند.

مشاور وزیر نیرو بیان کرد: صنعت آب و فاضلاب در کشور رشد همه جانبه و سیر صعودی پیشرفت آبفا اصفهان را بدون وقفه خواهان است و باید مسئولان امر در این شرکت همچنان با استفاده از نیروهای خلاق و مبتکر بر مشکلات موجود غلبه نمایند چرا که هم اکنون بحران کم آبی یکی از مشکلات جدی در کشور است پس باید با حفاظت از منابع آبی اعم از آبهای سطحی ، زیرزمینی علاوه بر صیانت از منابع آبی امیدوار بر کاهش تبعات بحران کم آبی بوده و نیز توجه بر اقتصاد آب که همان واقعی کردن نرخ آب بها است تأثیر بسزایی در ارتقای سطح خدمات صنعت آب و فاضلاب دارد.