به گزارش جارچی اخبار،نخستین پروژه ملی زیست محیطی تصفیه و استفاده صنعتی از فاضلاب شهری در شرکت پالایش نفت اصفهان با رویکرد کاهش مصرف منابع آب شرب با ظرفیت ۷۵۰ متر مکعب در ساعت راه اندازی شد.

در این پروژه بر اساس برنامه ریزی‌ها، انتقال و تصفیه پساب شاهین شهر با همکاری دو شرکت داخلی در سه مرحله ساخت ایستگاه پمپاژ پساب در محل تصفیه خانه، احداث خط انتقال پساب به پالایشگاه و ساخت تصفیه خانه در محل این شرکت انجام گرفته است، به طوری که ۷۵۰ متر مکعب پساب شهری در ساعت را تصفیه می کند.  این پروژه در مدت ۲۴ماه و با هزینه بالغ بر ۱۰۰میلیارد تومان در محل شرکت پالایش نفت اصفهان احداث شد.

افتتاح سکوهای بارگیری فرآورده‌های سبک در شرکت پالایش نفت اصفهان

همچنین شرکت پالایش نفت اصفهان به منظور بارگیری فرآورده‌های ویژه خود، ۱۸ سکوی بارگیری با هدف بارگیری محصولاتی همچون لوب کات، آیزوریسایکل، انواع حلال ها و وکیوم باتوم(ته مانده برخ خلا) طراحی و در مساحت ۱.۵هکتار با هزینه‌ای بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان احداث کرده است.

این سکوها به صورت دو نازله در ۹ ردیف در نظر گرفته شده است، به طوری که سکوی بارگیری وظیفه ارائه فراورده های سبک (مانند انواع حلال ها) و ۶ سکو نیز وظیفه بارگیری فراورده های سنگین (مانند لوب کات، وکیوم باتوم و آیزوریسایکل) را برعهده دارد.