مدیرکل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز از راه اندازی هشتمین اتوبوس دیابت و چاقی کشور در تبریز خبر داد.
به گزارش جارچی اخبار، محمدحسین حسن‌زاده روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این اتوبوس دیابت؛ جهت ارائه خدمات درمانی و مشاوره‌ای برای عموم شهروندان راه اندازی می شود.
وی اعلام کرد: بیش از یک هزار نفر روزانه در تبریز دیالیز می‌شوند که همین موضوع ناشی از دیابت و چاقی و عواقب ثانویه بیماری‌هایی مثل دیابت است.
وی با بیان اینکه تمام هزینه راه اندازی این اتوبوس توسط شهرداری تبریز تامین شده است، اظهار کرد: شهرداری تبریز به عنوان یکی از شرکای سلامتی شهر، بسترهای لازم را آماده سازی کرده و در اختیار متولیان این بخش اعم از دانشگاه علوم پزشکی یا انجمن‌های مردم نهاد قرار می‌دهیم.
مدیرکل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز افزود: سعی داریم بسترهای لازم فراهم کنیم تا شهروندان با ارائه آگاهی لازم و شناخت کافی از وضعیت جسمانی خود در آینده شاهد مشکلات کمتری باشند.
وی ادامه داد: این اتوبوس دیابت در مناطقی که امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات و امکانات لازم اندک بوده، حضور می یابد.
اتوبوس دیابت و چاقی تبریز روز دوشنبه ۵ اسفندماه ۹۸ فعاایت خود را آغاز می کند.