معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان گفت: تیم کمیکار دانشگاه شهید مدنی به مسابقات جهانی این رشته راه یافت.
به گزارش جارچی اخبار، بهلول قربانیان روز پنجشنبه اظهار داشت: در مسابقات کشوری کمیکار که ۲۹ و ۳۰ ام بهمن ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه امیرکبیر تهران برگزار شد، «تیم اوختای» انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی با حمایت و نظارت معاونت فرهنگی و اجتماعی، شورای اجرایی انجمن‌های علمی دانشجویی و استاد مشاوری دکتر بیگی، سرپرست علمی تیم، توانست در تمامی بخش‌های مسابقه مقام آورده و به مسابقات جهانی کمیکار راه یابد.
وی افزود: این تیم که در سال‌های گذشته در مسابقات مختلف نیز موفقیت‌های خوبی کسب کرده بود، در این مسابقات نیز درخشید.
الهام فکری، فاطمه صمدیان، گیتی میرزایی، امید آقابالازاده، حامد آقایی، محمد پورعلی و آرمان نعمتی اعضای تیم اوختای دانشگاه هستند.
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، در این مسابقات عناوین مقام اول لیگ عملکرد، مقام دوم پوستر و نوآوری، مقام اول عملکرد جداسازی و تیم تقدیر شده‌ ویژه لیگ آزاد را کسب کرد.
کمیکار ،دانشگاه شهید مدنی ، مسابقات جهانی ،معاون فرهنگی و اجتماعی ،دانشگاه