رییس هیات نظارت بر انتخابات استان آذربایجان‌شرقی با اشاره به تمدید زمان رای گیری بر تداوم حضور عوامل اجرایی و نظارت در پای صندوق‌های رای تاکید کرد.
به گزارش جارچی اخبار، صمد عزیزی جمعه شب با اشاره به اینکه انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی در تمامی مناطق شهری و روستایی استان تا ساعت ۲۳ تمدید شده است، گفت: تداوم حضور عوامل انتخابات در شعب تا پایان زمان رای گیری الزامی است.
آذربایجان شرقی با بیش از چهار میلیون نفر جمعیت ۱۹ کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد و در این دوره ۲۹۰ داوطلب برای کسب این کرسی ها رقابت می کنند.
انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی از ساعت ۸ امروز جمعه دوم اسفند در سراسر کشور آغاز شد.