بررسی گزارش های آماری نشان‌دهنده روند افزایشی وام‌ها و اعتبارات دریافتی نظام بانکی کشور از خارج و همچنین سپرده‌های ارزی است. نکته قابل توجه اینکه این افزایش در حالی رخ داده که تحریم ها در این مدت تشدید شده است.

میزان وام ها و اعتبارات دریافتی نظام بانکی کشور از خارج و همچنین سپرده های ارزی آنها در آذر ۹۸ به ۶۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۱۰.۹ درصدی و در مقایسه با پایان سال ۹۷ افزایش ۶.۶ درصدی را نشان می دهد.

حجم وام ها و اعتبارات دریافتی نظام بانکی کشور از خارج و همچنین سپرده های ارزی آنها در آذر ۹۷ حدود ۵۶۸ هزار میلیارد و در اسفند۹۷ معادل ۵۹۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

شبکه بانکی کشور تا آذر ۹۶ حدود ۴۰۶ هزار میلیارد تومان وام و اعتبارات از خارج کشور دریافت کرده بود که در پایان همان سال به ۴۴۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, میزان وام ها و اعتبارات دریافتی نظام بانکی کشور از خارج و همچنین سپرده های ارزی آنها در آذر ۹۷ به ۵۶۸ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۷ به ۵۹۱ هزار میلیارد تومان رسید.

کاهش بدهی ارزی بانک مرکزی

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، بررسی وضعیت بدهی ارزی این بانک در دوره مورد نظر نیز نشان می دهد که بدهی ارزی بانک مرکزی در آذر ۹۸ معادل ۱۸۷ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۶.۸ درصد کاهش و در مقایسه با پایان سال ۹۷ حدود ۱۶.۲ درصد افت داشته است.

حجم بدهی ارزی بانک مرکزی در آذر ۹۷ حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۷ معادل ۲۲۳ هزار میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.

بررسی گزارش های آماری بانک مرکزی همچنین نشان دهنده روند کاهشی بدهی ارزی در یکسال گذشته بوده، این در حالی است که پیش از آن روندی رو به رشد داشته است.

بدهی ارزی بانک مرکزی در آذر ۹۶ حدود ۱۷۸ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۲۵.۹ درصدی تا ۲۲۵ هزار میلیاردتومان در آذر ۹۷ بالا رفته است.

رقم بدهی ارزی این بانک در پایان سال ۹۶ نیز ۱۹۱ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۷ حدود ۲۲۳ هزار میلیارد تومان شده است.