استاندار آذربایجان شرقی با دعوت از مردم برای حضوری باشکوه و آگاهانه در انتخابات، گفت: توسعه کشور در گرو مجلسی قوی است.
به گزارش جارچی اخبار، محمدرضا پورمحمدی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه انتخابات آرام وبدون هیچ مشکلی پیش می رود، افزود: بیش از ۶۱ هزار نفر نیروی مجرب و آموزش دیده در سه هزا رو ۵۳ شعبه فعال هستند.
وی از شهروندان درخواست کرد حضور در پای صندوق های رای را به ساعات پایانی موکول نکنند.
پورمحمدی با بیان اینکه انتخابات حق قانونی و شهروندی تمام مردم است، اضافه کرد: هرچقدر مجلس قوی داشته باشیم نسبت به توسعه و پیشرفت کشور امیدوار می شویم.
وی با اشاره به میزان مشارکت در انتخابات، گفت: در مقایسه با انتخابات قبل روند مشابه است.
استاندار آذربایجان شرقی گفت: امروز شرکت در انتخابات مایه مباهات کشور و باعث سرافکندگی دشمنان است و بنابراین بار دیگر میثاق و همدلی خود را به نمایش بگذاریم.
آذربایجان شرقی با بیش از چهار میلیون نفر جمعیت ۱۹ کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد و در این دوره ۲۹۰ داوطلب برای کسب این کرسی ها رقابت می کنند.
انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی از ساعت ۸ امروز جمعه دوم اسفند در سراسر کشور آغاز شد.