در راستای بهسازی معابر و به منظور تسهیل در تردد شهروندان و مسافرین، طرح چاله زدایی معابر غرب تبریز اجرا می شود.
شهردار منطقه ۶ تبریز با اعلام این مطلب به جارچی اخبار گفت: پیرو دستور شهردار تبریز مبنی بر اجرای طرح چاله زدایی معابر در کمترین زمان ممکن، عملیات این طرح در مسیرهای اصلی ورودی غرب تبریز اجرا می شود.
سامان احمدزاده افزود: در راستای اجرای طرح گسترده خدمات محله ای که طبق برنامه ریزی ها و نیاز سنجی های انجام یافته در سطح محلات منطقه اجرا می شود، طرح چاله زدایی نیز طیق اولویت سنجی های صورت گرفته، ابتدا در مسیرها و شریان های اصلی حوزه و سپس در سایر مسیرها به منظور تسهیل در تردد شهروندان و جلوگیری از خطرات جانی و مالی مسافرین درون شهری و برون شهری در اسراع وقت در سطح حوزه استحفاظی شهرداری منطقه ۶ اجرا خواهد شد.
وی گفت: از شهروندان تقاضا می شود در صورت داشتن هر گونه پیشنهاد و درخواست در خصوص اجرای طرح چاله زدایی و یا سایر طرح های پیشنهادی خود در زمینه استقبال از بهار به معاونت خدمات شهری و اجرائی منطقه ۶ واقع در جاده سنتو پایین تر از سه راهی قراملک نرسیده به خیابان شهید حیدری مراجعه و یا با شماره ۳۲۹۰۰۷۳۱-۰۴۱ تماس حاصل کنند.