به منظور آشنایی و آگاه سازی بانوان با علایم بیماری کرونا و راه های پیشگیری از آن، کارگاه آموزشی ویژه بانوان در محل فرهنگسرای رضوان تبریز برگزار شد.
به گزارش جارچی اخبار، در راستای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا و به منظور آشنایی با علایم این بیماری و راه های پیشگیری از انتقال آن، کارگاه آموزشی ویژه بانوان به همت امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ۶ تبریز در فرهنگسرای رضوان برگزار شد.
در این کارگاه کارشناسان بهداشت در خصوص تاریخچه بیماری کرونا و راه های پیشگیری از انتقال این بیماری آموزش های لازم را به هنرجویان و شرکت کنندگان در این کارگاه ارائه دادند.