مدیر کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی گفت: بر اساس اصلاحیه ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم، نحوه تنظیم اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد ۱۳۹۸ تغییر می‌کند.
به گزارش جارچی اخبار، غلامرضا شریفی روز دوشنبه در جمع اصناف و صاحبان مشاغل استان با اشاره به دستورالعمل ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و ضرورت استفاده از ظرفیت بالای این ماده قانونی، گفت: مالیات بر مبنای علی‌الرأس ضربه سنگینی بر عملکرد همکاران و پیکره سازمان امور مالیاتی وارد می‌کند که ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، باعث شفافیت در جریان مبادله اقتصادی کالا و افزایش اعتماد مودیان می‌شود.
وی، مبنای رسیدگی و تشخیص مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ برای اشخاص حقیقی و حقوقی را اظهارنامه مالیاتی عنوان کرد و گفت: در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند، اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت قانون و مقررات مربوطه تنظیم کنند، سازمان امور مالیاتی کشور اظهارنامه‌های مالیاتی آنها را بدون حسابرسی مورد پذیرش قرار خواهد داد و صرفاً بر مبنای شاخص ها و معیارهای ریسک، درصدی از آنها را رسیدگی می‌کند.
وی، از مودیان محترم مالیاتی خواست تا اظهارنامه مالیاتی خود برای عملکرد سال ۱۳۹۸ را براساس رویکرد جدید و مبتنی بر واقعیت های اقتصادی موجود تنظیم و ظرف مهلت مقرر از طریق سامانه سازمان امور مالیاتی کشور( tax.gov.ir ) تسلیم کنند.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی افزود: مزیت فرآیند رسیدگی بر مبنای آخرین تغییرات ماده ۹۷ ق.م.م علاوه بر حذف روش سنتی علی الراس موجب بهبود کیفیت رسیدگی، شفافیت و تسریع در زمان قطعیت پرونده مالیاتی شده و با در نظر گرفتن شان و حفظ کرامت مودیان قانون مدار، کاهش فرار مالیاتی و اجرای عدالت مالیاتی را به دنبال خواهد داشت.
در این کارگاه آموزشی که با حضور نمایندگان اتاق اصناف، اتحادیه ها، انجمن ها و تشکل های حرفه ای به منظور تبیین و رفع ابهام و تشریح مفاد ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم برگزار شد، ضمن توزیع جزوه آموزشی، در پایان با پرسش و پاسخ حاضرین ادامه یافت و شرکت‌کنندگان به تبادل نظر پیرامون چگونگی تکمیل اظهارنامه و اجرای قوانین مربوطه در این زمینه پرداختند.