به گزارش جارچی اخبار، رییس اداره جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان گفت: این تعداد شامل کاج، سرو نوش، زبان گنجشک، اقاقیا، توت، زالزالک، محلب، زیتون تلخ، سنجد، ارغوان و بَنه است.

مرتضی برزو زاده از افزایش بیش از ۵۰درصدی این میزان نهال در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد و افزود: ارگانهای دولتی، مراکز نظامی، صنعتی و دهیاری ها می توانند برای دریافت این تعداد نهال تا ۲۲ اسفند به اداره های منابع طبیعی استان مراجعه کنند.

پارسال بیش از ۲۰۰هزار اصله نهال در استان توزیع شد.

استان اصفهان مساحتی بیش از ۱۰.۷میلیون هکتار دارد، که بیش از ۹۰درصد از این مساحت شامل ۹.۸میلیون هکتار را عرصه های منابع طبیعی و ملی شامل می شود.