مدیر درمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی از اتمام فعالیت عمرانی سه درمانگاه جدید تامین اجتماعی در این استان خبر داد.
دکتر سید اسماعیل مقدس پور که در همایش منطقه ای کانون های کارگران بازنشسته و مستمری بگیر منطقه شمالغرب و غرب کشور در تبریز اظهار داشت: درحال حاضر احداث درمانگاههای هشترود ، عجب شیر و ملکان به اتمام رسیده و در حال جذب نیروهای لازم جهت افتتاح این مراکز می باشیم.
وی برنامه ریزی در جهت اخذ مجوز احداث درمانگاه در شهرهای اسکو – سهند ، صوفیان و هریس وبستان آباد از برنامه های جدید مدیریت درمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی خواند و گفت: نصب و راه اندازی دستگاه سونوگرافی ۴بعدی پیشرفته با نزدیک به یک میلیارد تومان اعتبار، راه اندازی و تجهیز بخش آندوسکوپی ، نصب و راه اندازی دستگاه اکو کاردیو گرافی پیشرفته ، راه اندازی بخش پاتولوژِی و توسعه خدمات آزمایشگاه ۲۹ بهمن و تجهیز آزمایشگاه بیمارستان عالی نسب از دیگر اقدامات برای توسعه امکانات مدیریت درمان تامین اجتماعی در استان بوده است.
مقدس پور ارتقاء عملکرد کیفیت خدمات را ار مهمترین اواویت های مدیریت درمان تامین اجتماعی آذربایجان شرقی طی سالهای اخیر خواند و گفت: اتمام ارتقاء هتلینگ بیمارستان ۲۹ بهمن در ۴ ،تمدید دوره دوم گواهینامه مدیریت کیفیت در ستاد مدیریت درمان و دفتر اسناد پزشکی و درمانگاههای ۱۲ گانه،راه اندازی سیستم پکس در بیمارستانهای ملکی ،عملیاتی شدن حذف دفترچه درمانی در تمامی مراکز ملکی درمانی ،
ادامه فرآیند حذف دفترچه در مراکز طرف قرارداد،ادامه فرایند تشکیل پرونده بیماریهای مزمن،راه اندازی و اجرای سیستم ارجاع بیمار به مراکز ملکی ،افزایش ساعات فعالیت درمانگاههای اهر،شبستر و سراب از تک شیفت به دو شیفت صبح و عصر،تسهیل در فرآیند نوبت دهی اینترنتی و کیوسک در مراکز سرپایی از جمله مهمترین اقدامات در این خصوص بوده است.
مدیردرمان تامین اجتماعی آذربایجان شرقی با بیان اینکه در حال حاضر این مدیریت با استفاده از ۲ بیمارستان ۲۹ بهمن و عالی نسب ، سه درمانگاه در تبریز، ۳ پلی کلینیک در شهرستانهای مراغه، مرند و میانه و ۶ درمانگاه در شهرهای آذرشهر ،اهر ،بناب ،جلفا ، سراب ، شبستر در بخش درمان مستقیم در خدمت بیمه شدگان تامین اجتماعی است اظهار داشت:برخی از فعالیت های مدیریت درمان از جمله فعالیت های بخش قلب بیمارستان عالی نسب در سطح منطقه منحصر به فرد می باشد
وی خاطرنشان کرد: در مجموع بودجه مصوب سال۱۳۹۸ استان در بخش درمان مستقیم، ۴۱۳میلیارد تومان و درمان غیرمستقیم،۸۸۲میلیارد تومان می باشد که آمارهای سالجاری حاکی از آن است که این خدمات با قدرت در حال ارایه می باشد