همایش منطقه ای روسای کانون های کارگران بازنشسته و مستمری بگیر غرب و شمالغرب کشور با صدور بیانیه ای در تبریز به کار خود پایان داد.
به گزارش جارچی اخبار، اعضای هیأت مدیره کانون عالی و روسای کانونهای استانی و شهرستانی استانهای، آذربایجانشرقی، آذربایجانغربی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، کرمان، همدان، ایلام، لرستان و قزوین در تبریز در این بیانیه در سه حوزه بیمه ای، حوزه درمانی، حوزه رفاهی، فرهنگی و اجتماعی مطالبات جامعه بازنشستگان و مستمری بگیران را مطرح کردند.
بر پایه همین گزارش شرکت کنندگان در این همایش در حوزه بیمه ای، اجرای قانون هماهنگ سازی حقوق مستمری بگیران مطابق قانون برنامه توسعه ششم کشور،حذف دو درصد فرانشیز درمان از حقوق بازنشستگان که در زمان اشتغال حق بیمه کامل را پرداخت نموده اند، ،عضویت نماینده کانون عالی در ساختار هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی،بازنگری و افزایش در پرداخت کمک هزینه های پروتز و اروتز متناسب با سطح قیمت خدمات و پرداخت به هنگام آن،صیانت از تمامیت سازمان تأمین اجتماعی با هدف جلوگیری از دست اندازی در اموال این سازمان که متعلق به بیمه شدگان در نسلهای متوالی بوده و حق الناس می باشد، مخالفت با تصویب هرگونه قانون و مصوبات مغایر با محاسبات بیمه ای از صورت مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر،
ضرورت پیگیری و وصول مطالبات معوق سازمان از دولت به موجب مفاد قانون برنامه ششم توسعه کشور خواستار شده و در بخش حوزه درمانی، بر عدم اجرای عدالت در بخش بیمه ای در خصوص و ارائه خدمات، تجدید نظر در بخش اعظمی از داروها از سبد درمان بازنشستگان و مستمری بگیران حذف شده ،جلوگیری از برونسپاری مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی به بخش خصوصی،اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش زمان نوبت دهی در مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی،رفع فوری مشکلات تأخیر درپرداخت خسارت درمانی مستمری بگیران در مراکز اسناد پزشکی،رفع معضل عدم وجود مراکز درمانی و کمبود پزشک و مادر درمانی در شهرستانهای کوچک ،اجرای قانون الزام،تشکیل کمیته های فنی درمانی در مراکز استانها به صورت مشترک با ادارات کل و حوزه های درمانی،تعیین تکلیف وضعیت نسخه های الکترونیکی مستمری بگیران،عقد قرارداد با مراکز و آزمایشگاه های معرفی شده توسط کانونها از جانب بیمه آتیه سازان حافظ تأکید کردند.
شرکت کنندگان در این همایش دو روزه درحوزه رفاهی، فرهنگی و اجتماعی نیز خواستارافزایش تعداد و میزان وامهای قرض الحسنه پرداختی از سوی بانک رفاه به جامعه مستمری بگیران،تسریع در پیگیری و پرداخت وامهای قرض الحسنه از محل وجوه اداره شده سازمان تأمین اجتماعی نزد بانک رفاه،افزایش سقف اعتبارات و تعداد سهمیه های مربوط به طرح کرامت رضوی،خرید امکان اقامتی در استانهای زیارتی و سیاحتی کشور جهت ارائه خدمات به مستمری بگیران،استمرار و افزایش تعداد رشته های ورزشی متناسب با نیار بازنشستگان و مستمری بگیران با عنایت به طرح ارزشمند نسیم سلامت و برگزاری ششمین دوره المپیاد ورزشی بانوان و آقایان،تسریع در رسیدگی به اسناد و مدارک مربوط به درخواست کمک هزینه اسکان دفاتر کانون های بازنشستگی و افزایش سقف این تسهیلات شدند.
همایش منطقه ای روسای کانون های کارگران بازنشسته و مستمری بگیر غرب و شمالغرب کشور به میزبانی اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجانشرقی و با تشکیل کمیته های تخصصی با حضور اعضای هیأت مدیره کانون عالی و روسای کانونهای استانی و شهرستانی استانهای، آذربایجانشرقی، آذربایجانغربی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، کرمان، همدان، ایلام، لرستان و قزوین به مدت دو روز در تبریز برگزار شد.