مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان در مراسم گرامیداشت روز زن که با حضور بیش از ۳۲۵ بانوان شاغل در آبفا اصفهان برگزار شد اعلام کرد: فعالان صنعت آبفا به منظور ارائه خدمات ماندگار باید منافع سازمان و مردم را بیش از هر امری مدنظر قرار دهند.

به گزارش جارچی اخبار ،مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان در جمع بانوان شاغل در شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با تاکید بر جایگاه رفیع زن در خانواده ، اجتماع گفت: بانوان شاغل در شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان باید با ارائه دستاوردهای ماندگار درزمینه خدمت رسانی مطلوب به مردم نهایت رضایت مشترکین را جلب نمایند.

مهندس هاشم امینی با اشاره به ابلاغ قانون یکپارچه سازی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی عنوان کرد:با ابلاغ قانون یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری وروستایی از این پس حدود از ۵ میلیون نفر در استان تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان قرار می گیرند.