دبیر اجرایی خانه کارگر استان آذربایجان شرقی، هرگونه تاخیر در احداث بیمارستان ۳۲۷ تختخوابی جدید تامین اجتماعی تبریز را اجحاف به حقوق کارگران زحتمکش و کارگران بازنشسته دانست.
به گزارش جارچی اخبار، کریم صادق زاده تبریزی که در دیدار اعضای هیأت مدیره کانون کارگران بازنشسته تبریز با دکتر مقدس پور مدیر جدید درمان تامین اجتماعی آذربایجان شرقی سخن می گفت اظهار داشت: هر آنچه که به عنوان عضو شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص پیگیری واگذاری زمین برای احداث این بیمارستان وجود داشت با همکاری اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز به انجام رسانده ام و اکنون وظیفه مسئولان است تا هرچه زودتر موانع زمینه احداث این بیمارستان را به هر نحوی از پیش رو بردارند.
رییس کانون کارگران بازنشسته تبریز افزود: متاسفانه عده ای بصورت غیرکارشناسی مباحثی را برای احداث این بیمارستان مطرح می کنند که موجب تاخیر در احداث این بیمارستان شده است.
وی در ادامه با تشریح وضعیت کارگران بازنشسته گفت: در حال حاضر این پیران جامعه صنعت و تولید بنا به کهولت سن بیش از هر دوران دیگری به درمان نیاز دارند و باید توجه بیشتری به آنان به ویژه در بخش درمان مستقیم صورت بگیرد.
صادق زاده تبریزی با بیان اینکه اکنون بیش از ۶۵ درصد جامعه بازنشستگی با حداقل دستمزد زندگی می کنند ادامه داد: با این شرایط اقتصادی به اعتقاد من لازم است شرایطی فراهم کنیم تا وقتی بیماری به بیمارستانها و درمانگاه ها به ویژه مجموعه درمان تامین اجتماعی وارد می شود دغدغه ای برای تامین دارو انجام آزمایشات جنبی و سایرهزینه ها و مسایل نداشته باشد و تنها نگرانی او بیماری اش باشد.
رییس هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تبریز با تاکید بر لزوم توسعه و تجهیز امکانات بخش درمان مستقیم به طرح برخی مشکلات کارگران بازنشسته تبریز در حوزه درمان پرداخت و گفت: ایجاد میز خدمت برای راهنمایی و رفع برخی مشکلات در مراجعات بیمه شدگان به ویژه بازنشستگان در بیمارستان های تامین اجتماعی یکی از ضروریات است تا از سردرگمی و یا گرفتاری های بازنشستگان که به اذن کهولت سن حادث می شود جلوگیری شود.
گفتنی است در این دیدار رییس کمیته بیمه ودرمان کانون بازنشستگان تبریز محمد علی قلیزاده نیز گزارشی از وضعیت درمانی و خواسته های بازنشستگان را بیان کرد.
همچنین در این دیدار لوح تقدیری به پاس انتصاب مدیر جدید درمان تامین اجتماعی از سوی مسئول جامعه کارگری و بازنشستگی کلانشهر تبریز تقدیم وی شد.