به گزارش خبرنگار جارچی اخبارازیزد ، محمدحسین حسینی فهرجی که در طول چند سال گذشته موفق به شکستن چندین رکورد ملی و بین‌المللی در حوزه حرکات نمایشی با توپ شده، در جدیدترین اقدام خود، رکورد روپایی روی تردمیل در حال حرکت جهان را شکست.

 

با توجه به اینکه روپایی روی تردمیل نسبت به دیگر حرکات نمایشی با توپ از سختی بسیار بیشتری برخوردار است، تاکنون افراد مختلفی اقدام به شکستن رکورد جهانی این حرکت کردند که موفق نشدند.

 

بر این اساس، بالاترین رکورد جهانی این حرکت جذاب و زیبا، مربوط به یک ایرانی به نام مهدی حب درویش است که توانسته بود این حرکت را ۶ هزار و ۴۷۹ مرتبه انجام دهد و از سال ۹۳ که این رکورد به ثبت رسیده تاکنون هیچ فردی در جهان موفق به جابجایی آن نشده بود.

 

با این وجود محمدحسین حسینی فهرجی که از روستای تاریخی فهرج فعالیت خود را شروع کرده، با انجام شش ماه تمرین، موفق به شکستن این رکورد با اختلاف بسیار زیاد شد.

 

این فوتبالیست یزدی با ثبت رکورد ۸ هزار و ۲۱۲ روپایی روی تردمیل در جهان، نه تنها رکورد قبلی را به نام خود کرد بلکه با ثبت اختلاف بسیار زیاد رقمی را ثبت کرد که به نظر می‌رسد شکستن آن کار بسیار سخت و حتی غیرممکنی برای بسیاری از ورزشکاران این عرصه به حساب آید.