به گزارش خبرنگار جارچی اخبارازیزد، به دلیل کاهش چشمگیر مواد ضدعفونی کننده استاندارد در سطح کشور، گروه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی برای ساخت فرمولاسیون ژل های ضد عفونی کننده، به منظور استفاده در بخش‌های داخلی دانشگاه اعلام آمادگی کرده و اولین سری را از هفته گذشته در آزمایشگاه این گروه تولید کردند.

 

اعضای هیئت علمی دانشکده داروسازی که پیش از این موفق به طراحی و ساخت این فرمولاسیون شده اند، در صورت تأمین مواد اولیه و کسب مجوزهای لازم، می‌توانند این محصول را در مقیاس بالا تولید کرده و در اختیار بخش‌های مختلف دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و حتی سایر دستگاه‌ها قرار دهند.

 

دانشجویان و اعضای انجمن اسلامی نسل نو دانشکده داروسازی یزد نیز به طور داوطلبانه برای همکاری با گروه فارما سیوتیکس دانشگاه اعلام آمادگی کرده و در پروسه ساخت ژل های ضدعفونی کننده در روز نخست مشارکت کردند.