مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان‌شرقی گفت: یک شرکت وارداتی در تبریز که اقدام به افتتاح یک فقره حواله ارزی برابر تعهد نامه ورود و ترخیص و ارائه برگ ترخیص‌کالاهای خریداری شده از خارج کشور کرده بود به دلیل ارائه ندادن اسناد معتبر کالای وارداتی به ۵.۵ میلیون روپیه عین ارز جریمه شد.
به گزارش جارچی اخبار، میر احد یوزباشی روز سه شنبه افزود: برابر گزارش بانک سامان شعبه مرکزی تبریز دایر بر عدم ایفای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی در این اداره کل تشکیل پرونده شد و مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه توسط بانک سامان شعبه تبریز مبلغ ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار روپیه هند به شرکت فوق تحویل داده شده است، اظهار داشت: بر اساس مقررات بانکی و گمرکی شرکت موظف بود ضمن ترخیص کالای دانه کنجد به میزان ۵۷ هزار کیلوگرم، پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد تحویلی را حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ اعلامیه فروش ارز به بانک ارائه دهد تا نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام شود.
وی خاطرنشان کرد:به دلیل عدم حضور متهم و عدم ارائه مدارک محکمه پسند و با تحقیقات و بررسی‌های صورت گرفته توسط این اداره کل، اتهام وارده محرز و مسلم بوده و طبق قانون تعزیرات حکومتی به پرداخت عین ارز به مبلغ ۵.۵ میلیون روپیه هند در حق بانک سامان تبریز محکوم شد و کارت بازرگانی وی نیز به مدت ۶ ماه تعلیق شد.