مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از بهره‌برداری نزدیک به ۶۰ میلیاردریال پروژه از محل اعتبارات داخلی کاهش تلفات خبر داد و گفت: نزدیک به ۱۰۴ میلیارد ریال پروژه نیز از این محل در دست اجراست که بخش عمده‌ آن مربوط به جایگزینی کابل خودنگهدار با شبکه‌ مسی است.
به گزارش جارچی اخبار، عادل کاظمی با اشاره به اقدامات شاخص در جهت پایش تلفات در برق تبریز اظهار داشت: در راستای سیاست‌های کلان ابلاغی شرکت توانیر و تعیین هدف ۸.۵ درصد برای تلفات شرکت از اول سال‌جاری شروع به برنامه‌ریزی در حوزه‌ تلفات غیرفنی و فنی کردیم و تا امروز، میزان تلفات تجمیعی به ۸.۰۴ رسیده و امیدواریم تا پایان سال بهبود قابل ملاحظه‌ای در این بخش را شاهد باشیم.
کاظمی به برخی از اقدامات شاخص جهت پایش و کنترل مستمر تلفات اشاره کرد و افزود: کمیته‌ راهبردی کاهش تلفات به‌طور منظم به ریاست مدیرعامل، رئیس هیات مدیره، حضور معاونان مهندسی و برنامه‌ریزی، فروش و خدمات مشترکین، بهره‌برداری و دیسپاچینگ، مدیریت برق تبریز، مدیران امورهای برق تابعه و مجری کاهش تلفات تشکیل می‌شود.
وی ادامه داد: در ابتدای هر سال برنامه‌ها و اهداف کاهش تلفات در حوزه‌های غیرفنی و فنی که توسط معاونان فروش و خدمات مشترکین و مهندسی و برنامه‌ریزی ارائه می‌شود، در جلسات کمیته مطرح و مورد بحث، بررسی و تصویب قرار می‌گیرد. مصوبات کمیته برای تمام معاونان و مدیران ابلاغ شده و در جلسات بعدی میزان تحقق یا انحراف عملکرد امورها براساس برنامه‌های ابلاغی و فرمت‌های تعریف شده مورد بررسی و پایش قرار می‌گیرد.
کاظمی یادآور شد: شرکت توزیع نیروی برق تبریز در سال ۹۸ داشبورد پایش تلفات تحت وب را با هدف دسترسی به اطلاعات فنی و غیرفنی به‌صورت آنلاین جهت کنترل تلفات راه‌اندازی کرده است.
وی اضافه کرد: در داشبورد مدیریتی پایش تلفات عوامل غیرفنی نظیر درصد عدم قرائت کنتورها، درصد قرائت با پراب نوری، درصد نصب کنتورهای فهام، تعداد تست لوازم اندازه‌گیری و تعویض کنتورهای معیوب و عوامل فنی نظیر کنترل پیشرفت فیزیکی پروژه‌های فنی کاهش تلفات، طول شبکه فشار ضعیف، شاخص ولتاژ شبکه و … به تفکیک امورهای برق تابعه شرکت مورد پایش آنلاین قرار می‌گیرد همچنین محاسبات تلفات نقطه به نقطه و تجمیعی به تفکیک امورهای برق و ادارات تابعه قابل دسترس است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با بیان اینکه عمده تلفات در بخش توزیع در قسمت غیرفنی اتفاق می‌افتد، خاطرنشان ساخت: شرکت توزیع برق تبریز نسبت به بازبینی فرآیندهای مهم و تاثیرگذار نظیر فرآیند قرائت کنتورهای مشترکین، فرآیند تست، اصلاح و تعویض کنتورهای معیوب، فرآیند اعمال تفاوت و خسارت مصرف ناشی از تعویض کنتورهای معیوب و فرآیند جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز و تبدیل به انشعاب قانونی اقدام کرده است.