کریم صادق زاده تبریزی عضو هیات رئیسه شورای شهر تبریز و دبیر کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تبریز به همراه فریدون بابایی اقدم رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر و سونیا اندیش نائب رئیس شورا از پروژه مسیرگشایی ۲۴ متری محله علی بقال در سطح شهرداری منطقه ۱۰ تبریز بازدید کردند.
به گزارش جارچی اخبار، سخنگوی شورای شهر تبریز در این بازدید با اشاره به توجه ویژه شهرداری و شورای شهر تبریز به محلات کم برخوردار گفت: از تلاش مدیران شهرداری تبریز و همچنین مدیران و مهندسان شهرداری منطقه ۱۰ و منطقه ۲ برای توجه به این محله و اجرای پروژه مسیرگشایی ۲۴ متری محله علی بقال قدردانی می کنم.
صادق زاده هدف از اجرای این عملیات را تسهیل تردد عبوری ساکنین و رفع ترافیک شهری در این محدوده شهر عنوان کرد.
وی ادامه داد: بازگشایی محله مذکور می‌تواند گره ترافیکی این منطقه را تا حد زیادی برطرف کند.
صادق زاده ضمن تشکر از شهردار منطقه ۱۰و ۲ تبریز و عوامل اجرایی این پروژه و همچنین از ساکنین این خیابان به جهت همکاری بی شائبه با شهرداری، بر رعایت اصول شهرسازی در ساخت املاک مسکونی جدید این محله، تاکید کرد.