دکتر مهدی شادنوش روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت : با توجه به شرایط وخیمی که هم اکنون در بحث شیوع ویروس کرونا در استان داریم مردم جز در موارد بسیار اضطراری از منزل خارج نشوند.

وی عنوان کرد : اگر مردم همراهی همه جانبه ای در این موضوع با خادمان خود در حوزه بهداشت و مدیریت این بیماری نداشته باشند شیوع این ویروس گسترده تر و ماندگاری آن نیز طولانی و تبعات و تلفات آن افزایش می یابد.

وی گفت : تنها عاملی که می تواند در جلوگیری از شیوع این بیماری به ما کمک زیادی کند ماندن مردم و خانواده ها در منزل و عدم خروج از خانه ها و رعایت کامل اصول و توصیه های بهداشتی توسط تک تک افراد جامعه است.

دکتر شادنوش اظهار کرد : شرایط بیمارستان های ما به گونه ای نیست که از مردم برای بازدید از این مجموعه ها دعوت کنیم تا وخامت شرایط را درک کنند چنانکه در این مراکز افرادی هستند که طی مدت زمان کوتاهی پدر، مادر و عزیزان خود را در اثر ابتلا به این بیماری از دست داده اند و هم اکنون عزیزی دیگر را در بیمارستان دارند و اصرار دارند پیامشان به مردم برای خودمراقبتی و ماندن در منزل منتقل شود.

وی تصریح کرد : این ویروس همه گیر است و پیر و جوان و زن و مرد، فقیر و غنی نمی شناسد و بی رحمانه در سطح جامعه پیشروی می کند و در مسیرش همه آنانی که در معرض قرار بگیرند آلوده و مبتلا می کند.

وی تاکید مضاعف کرد : مردم خود و عزیزانشان را در معرض این بیماری قرار ندهند و در منزل بمانند.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, وی تصریح کرد : این شرایط با توجه به جمعیت زیاد بیماران و ازدحامی که روی داده، عملا کار را برای کادر درمانی بسیار سنگین نموده و خستگی های مضاعفی را به فعالان این حوزه اعم از پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان تحمیل کرده است.

دکتر شادنوش ادامه داد : وضعیت ما و این ویروس در حوزه درمان شبیه مسابقه دو ماراتن است که باید بتوانیم به گونه ای شرایط را مدیریت کنیم که برای حرکت مناسب در این وضعیت انرژی خود را در بستر زمانی برای آینده تقسیم و ذخیره سازی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مردم از مراجعات غیر ضروری به مراکز بیمارستانی و اصرار برای بستری پرهیز کنند و در مواردی که شرایط حاد نیست اگر افراد اصرار بر بستری داشته باشند در واقع ورود به محیط آلوده بیمارستان می تواند شرایط را برای آنها را سخت تر کند.