مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز خواستار پرداخت فوری قبوض توسط مشترکان شد.
به گزارش جارچی اخبار، عادل کاظمی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه توسعه‌ شبکه‌ برق‌رسانی در گروی سرمایه‌گذاری و پرداخت قبوض برق است، گفت: تلاش برای خدمات‌ رسانی در بخش‌های مختلف توسعه‌ شبکه، سازماندهی و سیستم‌ های برق‌ رسانی، بدون پرداخت به‌ موقع قبوض برق توسط مشترکین و سرمایه‌گذاری ممکن نیست.
وی از عموم مشترکان تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق تبریز درخواست کرد در خصوص پرداخت صورتحساب‌های قبوض برق مصرفی جدیت به‌ خرج داده و این شرکت را برای اجرای هر چه بهتر برنامه‌های در نظر گرفته شده در خصوص توسعه و خدمات‌رسانی یاری کنند.
کاظمی ابراز امیدواری کرد در سایه همکاری‌ کلیه‌ مشترکین هیچ روز و فصلی از سال شاهد خاموشی و قطغی برق نباشیم.
وی یادآوری کرد: با توجه به رشد فزاینده‌ مصرف برق در کشور، عموم مردم و مشترکین در صرفه‌جویی و مصرف بهینه‌ی برق مصرفی و پیشگیری از اسراف و اتلاف بیهوده در مصرف انرژی تلاش کنند تا سالی بدون خاموشی را شاهد باشیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز همکاری مردم در زمینه‌ مصرف و پرداخت به‌موقع هزینه‌های برق مصرفی را عاملی مهم در امر توسعه و پایدار نگه‌ داشتن شبکه‌ برق عنوان کرد.
در کلان شهر ۱.۸ میلیون نفری تبریز بیش از ۶۰۰ هزار مشترک برق وجود دارد.