«سعید زرندی» امروز در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ما درخصوص آخرین وضعیت داخلی‌سازی محصولات صنعتی، افزود:‌ توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل یکی از مهمترین برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری در راستای تحقق رونق تولید بود.

وی بیان داشت: نهضت ساخت داخل به معنای این است که همه دستگاه‌ها و نهادها پای کار بیایند و به تولید همچون سال‌های گذشته نگاه نکنند.

زرندی با بیان اینکه باید فرقی بین سال رونق تولید و نهضت ساخت تولید با گذشته باشد، تاکید کرد: نمی‌شود شعار رونق تولید داد، اما برخی دستگاه‌ها مانند گذشته با تولید رفتار کنند.

وی، مهمترین برنامه‌های ساخت داخل را شامل جایگزینی واردات و توسعه ساخت داخل، ایجاد مرکز ساخت داخل ماشین‌سازی و تجهیزات، ایجاد سامانه توانمندی‌ها و اعلام نیاز (توانیران) به آدرس www.tavaniran.ir، برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل، اجرایی کردن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و ممنوعیت واردات یک‌هزار و ۵۲۳ ردیف تعرفه دارای کالای مشابه خارجی و غیرضروری عنوان کرد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان‌کرد:‌ تا پایان بهمن ماه ۱۰ میز ساخت داخل در صنایع مختلف برگزار شد که شاخص آنها برگزاری سه میز ساخت داخل در صنعت خودرو با داخلی سازی ۱۰۶ قطعه و کاهش ارزبری ۲۸۲.۵ میلیون یورویی بود.
به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا, وی ادامه‌داد: با برگزاری سه میز ساخت داخل در صنعت تجهیزات پتروشیمی ۳۹ قطعه/ تجهیز داخلی سازی و کاهش ارزبری ۱۴۳ میلیون یورویی محقق شد.

زرندی اضافه‌کرد: برگزاری دو میز ساخت داخل در صنعت برق، الکترونیک و مخابرات (داخلی سازی ۵۲ قطعه/ تجهیز و کاهش ارزبری ۱۲۴ میلیون یورویی)، یک میز ساخت داخل در صنعت مس (داخلی‌سازی ۱۸ قطعه/ تجهیز و کاهش ارزبری ۷۰۰ هزار یورویی) و یک میز ساخت داخل در صنعت فولاد (داخلی سازی پنج محصول نهایی و یک خط تولید و کاهش ارزبری ۴۳۰ میلیون یورویی) و همچنین پروژه داخلی‌سازی تولید لوله فلزی از تختال فولاد با کاهش ارزبری ۲۵۰ میلیون یورویی، قابل اشاره است.