در شروع تمرینات تیم تراکتور، بخش‌های اداری و تمرین این باشگاه علیه کرونا ضدعفونی شد.
به گزارش جارچی اخبار، تمرینات تیم تراکتور از روز گذشته در مجموعه ورزشی این باشگاه آغاز شد.
با توجه به آغاز مجدد تمرینات تراکتور پس از استراحتی ۴ روزه، بار دیگر ضدعفونی ساختمان اداری و فضای ورزشی باشگاه تراکتور از قبیل رختکن‌ها، اتاق پزشکی، اتاق مربی و … ‌انجام شد.
قرار است، تمرینات تیم تراکتور تا روز ۲۸ اسفند ادامه یافته و به‌مناسبت سال جدید، ۴ روز تمرینات آن تعطیل خواهد بود.