رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز از افرایش دو برابری تماس با اورژانس خبر داد.
به گزارش جارچی اخبار، فرزاد رحمانی امروز اظهار داشت: طی هفته جاری میانگین تماس ها با اورژانس بیش از دوبرابر شده و به بیش از ۲ هزار تماس رسیده است.
وی با بیان اینکه شماره ۱۱۵ویژه امدادرسانی برای حوادث و فوریتهای پزشکی است، خاطرنشان کرد: شهروندان از شماره ۱۱۵برای سئوالات بیماری کرونا استفاده نکنند و اشغال بودن خطوط روند امدادرسانی را با مختل می کند.
مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز افزود: شماره ۴۰۳۰برای پاسخگویی به سئوالات مرتبط با کرونا راه اندازی شده است.