فرماندار هشترود گفت: به گزارش جارچی اخبار، امین امینیان روز پنج شنبه در جلسه پدافند زیستی با موضوع مقابله با بیماری کرونا افزود: اکیب های ایست بازرسی نیز در ورودی های شهر مستقر شده اند و از ورود خوردوهای غیربومی و مسافران به این شهر جلوگیری خواهند کرد.
وی با بیان اینکه پایانه شهر و هرگونه جابجایی مسافر با اتوبوس تعطیل شده است افزود: ازهشترودی های سایر شهرهادرخواست عاجزانه می شود به هشترود سفر نکنند.
امینیان افزود: در صورت خطای بازاریان و مراعات نکردن مسایل بهداشتی بازار هشترود هم تعطیل خواهد شد.
وی از دهیاران و شوراهای روستاها خواست اقدام به گندزدایی روستاها با نظارت عوامل شبکه بهداشت و درمان کنند.
وی با بیان اینکه تمام مراکز گردشگری هشترود تعطیل است افزود : از امروز راه ورودی قلعه باستانی ضحاک مسدود خواهد بود و تردد در مسیر این قلعه میسر تا اطلاع بعدی ممنوع است.
امینیان همچنین میوه فروشان خواست تا بهداشت را رعایت کرده و تا حد امکان از فروش فله ای خودداری کنند و دستگاه های خدمات رسان از قطع انشعابات مشترکان به دلیل بدهی خودداری کنند.

.