برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، ورزشگاه ۷۰ هزار نفری یادگار امام (ره) تبریز با استفاده از یک دستگاه کوادکوپتر ضدعفونی شد.
به گزارش جارچی اخبار، این اقدام از سوی عوامل ورزشگاه یادگار امام با همکاری دستگاه ها و نهادهای ذیربط به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در این ورزشگاه انجام شده است.
ورزشگاه یادگار امام (ره) با ظرفیت بیش از ۷۰ هزار نفر دومین ورزشگاه بزرگ ایران بوده و محل برگزاری بازی‌های خانگی تیم تراکتور است.
عملیات اجرایی ورزشگاه یادگار امام تبریز در سال ۱۳۶۸ هجری شمسی آغاز شد و در سال ۱۳۷۵ تاسیس و ۱۳ سال بعد در سطح گسترده ای توسعه یافت.