سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: پالایشگاه آبادان با تمام ظرفیت فعال است و خبر توقف و یا کاهش تولید این پالایشگاه تکذیب می شود.
به گزارش جارچی اخبار، مهدی اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به اینکه هیچ پالایشگاه‌ی کاهش تولید ندارند، ادامه داد: کاهش تولید پالایشگاه های کشور به دلیل شیوع کرونا درست نیست و روند کار در پالایشگاه های کشور مانند گذشته در جریان است.
همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران پیرو درج خبری با عنوان پروژه فاز دوم بهبود کیفیت فرآورده های پالایشگاه آبادان متوقف شد توضیحاتی ارائه داد.
در برخی رسانه ها از خبر مذکور اینطور برداشت شده که بخشی از فعالیتهای تولیدی پالایشگاه آبادان متوقف شده و پالایشگاه مذکور کاهش تولید داشته است.
در حالی که پروژه فاز دوم پالایشگاه شامل پروژه ارتقای کیفیت و بهبود فرآورده‌های نفتی است که هنوز به بهره برداری نرسیده و همچون روال سالهای گذشته در حال حاضر با فرارسیدن پایان سال عملیات اجرایی آن متوقف شده و پس از پایان تعطیلات نوروزی فعالیت آن از سر گرفته خواهد شد.
شایان ذکر است توقف این طرح تاثیری بر ظرفیت پالایشگاه آبادان نداشته و این پالایشگاه با ظرفیت کامل در سرویس قرار دارد.