مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: تمام مبالغ غرامت محصولات باغی و زراعی کشاورزان خسارت دیده این استان پرداخت شد.
به گزارش جارچی اخبار، علی تبریزی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سال زراعی ۹۸-۹۷ تعداد ۱۰۴ هزار و ۳۰۵ فقره غرامت به مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال به خسارت دیدگان کلیه زیربخش های کشاورزی شامل دام، طیور، محصولات باغی ومحصولات زراعی در آذربایجان شرقی پرداخت شده است، افزود: تمام مبالغ برآوردی و تائید شده غرامت محصولات باغی و زراعی در استان در ۲۱ اسفند جاری از طرف صندوق بیمه کشاورزی به حساب کشاورزان نزد بانک کشاورزی واریز شد.
وی اظهار داشت: کشاورزان و باغداران آذربایجان شرقی می توانند با مراجعه به شعب و نمایندگی های بیمه در سراسر استان از فرصت باقی مانده تا پایان سال نسبت به بیمه محصولات زراعی و باغی خود اقدام نمایند.
تبریزی با بیان اینکه با توجه به لزوم جلوگیـری از مراجعه حضوری و مقابله با شیوع ویروس کرونـا، صندوق بیمه کشاورزی امکاناتی را برای بیمه گذاران بیمه کشاورزی فراهـم کرده است، گفت: با هدف کاهش تردد و جلوگیـری از مراجعه حضوری در مقابله با شیـوع ویروس کرونا، صندوق بیمه کشاورزی تسهیلاتی را برای بیمه گذاران از طریق مراجعه اینترنتی به پایگاه اطلاع رسانی مشتریان بیمه کشاورزی به نشانی cs.sabka.ir برای ثبت خسارات و مشاهده سوابق بیمه ای آنان فراهم کرده است.
وی با تاکید بر همکاری عموم مردم و جامعه کشاورزی استان برای مقابله با ویروس کرونا، افزود: بیمه گذاران به منظور کاهش تردد و جلوگیری از انتشار ویروس کرونا و با هدف ثبت خسارت مورد بیمه ای خود می توانند با ارسال پیامک به شماره همراه کارگزار صدور بیمه نامه (ذکر شده در بیمه نامه) یا مدیرعامل نمایندگی بیمه کشاورزی (اعلام شده در سایت صندوق بیمه) اقدام کنند.
تبریزی با دعوت از همه بیمه گذاران برای تسهیل در فرآیند بررسی خسارت واحد تولیدی خود اعم از مزارع، باغ ها، استخرهای پرورش ماهی، بی درنگ با اعلام خسارت خود از طرق یادشده نسبت به ثبت خسارات واحد تولیدی خود اقدام نمایند.