رئیس دانشگاه علوم پزشگی کاشان گفت: بیش از ۲۷۰ هزار نفر از مردم شهرهای کاشان و اران و بیدگل در خصوص کرونا توسط اعضای کادر درمان و بسیج مورد پایش سلامت و غربالگری قرار گرفتند.
دکتر سید علیرضا مروجی در گفتگو با خبرنگار جارچی اخبار در کاشان،اظهار داشت: از شروع این طرح افرادمشکوک به کرونا نیز مورد شناسایی قرار گرفته اند که جهت سیر مراحل درمان به مراکز درمانی مورد هدف انتقال داده شدند.
وی با اشاره به اینکه از تعداد افراد بیمار تا کنون ۱۵۷۱ نفر از دو بیمارستان کاشان و اران و بیدگل ترخیص و ۳۷۶ نفر هم اکنون بستری می باشند ،تاکید کرد: با در خانه ماندن هر چه شریعتی می‌توان به قطع زنجیره کرونا ویروس کمک کرد.