مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان گفت: با همراهی خیران و استادان این دانشگاه، یک دستگاه پمپ سرنگ دیجیتال اکسیژن خریداری و به بیمارستان شهید بهشتی کاشان اهدا شد.
محمد عصاریان در گفتگو با خبرنگار جارچی اخبار از کاشان، با اشاه به اینکه کاشان یکی از مناطق قرمز شیوع کرونا در کشور است،که باعث مراجعه مردم به بیمارستان شهید بهشتی و بستری شدن شده، با توجه به امکانات نسبتاً خوب بیمارستان باز هم کمبود تجهیزات باعث بروز مشکلاتی برای خدمت دهی بهتر به بیماران را موجب شده است اظهار داشت: در اقدامی خیرخواهانه با کمک خانواده‌ها خیّر و نیز همراهی استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحدکاشان دستگاه پمپ سرنگ دیجیتال به مبلغ ۲۱ میلیون و ۸۰۰هزار تومان خریداری و به بیمارستان اهدا شد.

وی افزود: امیدواریم با کمکهای بیشتر مردمی و سازمانی در کاهش بار درمانی به مسئولین منطقه کمک شایانی شود و همه با هم کرونا ویروس را شکست دهیم.