رییس دانشگاه علوم پزشگی کاشان گفت: تاکنون ۱۶۶۲بیمار مبتلا به بیمار حاد تنفسی درمان و از بیمارستان های سیدالشهداء اران و بیدگل و بهشتی کاشان مرخص شده اند.

دکتر سید علیرضا مروجی در گفت و گو با خبر گزاری جارچی اخبار اظهار داشت: هم اکنون۳۳۷ بیمار مبتلا به ویروس کرونا نیز در دو بیمارستان بستری هستند.
وی با تاکید بر اینکه هم اکنون شاهد روند پذیرش نسبت به قبل کمتر میباشد افزود: اما همچنان در دو بیمارستان بهشتی کاشان و سیدالشهداء اران و بیدگل درگیر شدید بیماران بد حال هستیم.
مروجی یادآور شد: از هم وطنان درخواست می شود درخانه بمانند و از سفر پرهیز نمایند.

دکتر مروجی همچنین از غربالگیری ۳۱۰ هزار نفر در دو شهرستان توسط مراقبین سلامت در حوزه بهداشت و با همکاری بسیج خبر داد و افزود: ۶۴ درصد از مردم شهرهای کاشان و اران و بیدگل غربالگیری شدند.