مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت:درپی نگرانی‌ها از شیوع کرونا در شهرکاشان و در راستای ضدعفونی معابر و فضاهای عمومی شهر، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان دو دستگاه خودروی سازمانی راطراحی و تجهیز کرد.

محمد مسعود چایچی در گفتگو با خبرنگار جارچی اخبار در کاشان اظهار داشت:از حدود یک ماه پیش سازمان آتش نشانی کاشان به‌طور مستقیم وارد اقدامات مقابله‌ای با کرونا ویروس در سطح شهر باضدعفونی برخی اماکن اداری شده است و در این راستا با حضور آتش‌نشانان اقدام به ضدعفونی کردن تعدادی از این فضاهای کرده است.

چایچی با اشاره به نیاز آتش نشانی به خودرویی برای ضدعفونی سریع معابر و فضاهای عمومی گفت: با توجه به گستردگی شهر و نیازی که برای ضدعفونی کردن روزانه وجود دارد، عوامل فنی سازمان دو دستگاه از خودروی های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری را خاص ضدعفونی کردن معابر شهری بهسازی ، طراحی و تجهیز کردند.

وی با بیان اینکه این خودروها پس از چندین روز تحقیق و اجرا بالاخره به مرحله فعالیت رسید، گفت: این خودروها با مخازن قابل توجه و با استفاده از فن های فشار مثبت ، پمپ‌ها و موتورهای تقویت کننده، امکان پاشیدن مواد ضدعفونی کننده  تا فاصله مناسب را داراست.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اظهارکرد: فعالیت این خودرو برابر با فعالیت حدود ۵۰ آتش نشان است و در معابر عریض کاربرد دارد.