رئیس جمعیت هلال احمر کاشان با اشاره به مشارکت ۲۰۸ داوطلب کاشانی در این طرح گفت: این افراد در قالب تیم های چهارنفره در دو ایستگاه شهرستان کاشان و دو ایستگاه برزک و سن سن بیش از یازده هزار نفر را در قالب طرح جلوگیری از شیوع کرونا در خودروهای در حال تردد را غربالگری کردند.

دکترسیدمنصور میرابوطالبی در گفتگو با خبرنگار جارچی اخبار در کاشان اظهار داشت: پایش ۴۵۲۴ خودرو در طول برگزاری این طرح انجام شد، از بین حدود ۱۱ هزار نفر از هموطنان غربالگری شده ۱۴۶ مورد مشکوک به کرونا ویروس شناخته شدند.

وی با اشاره به فعالیت و همکاری جمعیت هلال احمر کاشان با معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان افزود: به این منظور ۲۰ نفر از نیروهای داوطلب این جمعیت برای پایش غیرحضوری مردم توسط سامانه ۴۰۳۰ در مرکز بهداشتی امام علی (ع) مستقر و به ارائه خدمات پرداختند.