سید عباس دانایی گفت: نزد همه اقوام و ملل،جهاد،ایثار و شهادت از مقام رفیعی برخوردار بوده و در بین مردم ما از جایگاه ویژه ای برخوردار است و شهرداری به دلیل گسترده بودن حوزه کاری در جامعه، نقش ارزنده ای در توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت داشته و فعالیت های انجام شده شهرداری سمنان در این حوزه قابل تقدیر است .
وی استفاده از ظرفیت مراکز، فرهنگسراها و سازمان های زیر مجموعه شهرداری را در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مورد تأکید قرار داد و گفت : شهردار سمنان نگاه خوبی به موضوع ایثار و شهادت دارد و در گام دوم انقلاب فضاسازی تبلیغاتی با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و دفاع مقدس و راهبرد مقاومت ، نقش موثری دارد که شهرداری با استفاده از ظرفیت های تبلیغاتی خود در این جهت نیز اهتمام دارد .
فرماندار سمنان با اشاره به همت شهرداری در خصوص ساماندهی مزار شهدای گمنام بوستان سیمرغ ، همکاری سایر نهادها و سازمان ها را در تکمیل بنای یادمان شهدای گمنام پارک کوهستان خواستار شد .