معاون پرورشی و تربیت بدنی مدیریت آموزش و پرورش کاشان اعلام کرد: مرکز مشاوره این مدیریت در نظر دارد، طرح ویژه ای با عنوان مشاوره و راهنمایی تلفنی جهت همدلی و همراهی با دانش آموزان و اولیاء ارائه نماید.

به گزارش خبرگزاری جارچی اخبار از کاشان علی مولایی به خبرنگاران اظهار داشت: راستای خدمات غیر حضوری، مرکز مشاوره این مدیریت در نظر دارد، طرح ویژه ای با عنوان مشاوره و راهنمایی تلفنی جهت همدلی و همراهی با دانش آموزان و اولیاء محترم برای گذر از این ایام حساس ارائه نماید تا با آسیب کمتر این دوره را به پایان برسانیم.

معاون پرورشی و تربیت بدنی مدیریت آموزش و پرورش کاشان افزود:بر همین اساس این طرح رایگان تا زمانی که امکان مشاوره حضوری فراهم نباشد، برقرار خواهد بود لذا از همشهریان درخواست میکنیم تا با شماره های اعلام شده در تصویر مشاوره خود را انتخاب و راهکار بخواهند.