معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در جلسه شورای درمان، گفت: کلیه اعمال جراحی غیراورژانسی تا پایان فروردین ماه در مراکز درمانی منطقه کاشان ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری جارچی اخبار از کاشان، دکتر محمد حاجی جعفری به خبرنگاران اظهار داشت: این اقدام به منظور جلوگیری از ابتلاء بیماران و کادر درمان به بیماری کووید ۱۹ صورت پذیرفت.
وی با اشاره به شروع موج دوم شیوع بیماری کرونا تصریح کرد: هنوز به صورت روزانه بیماران جدید مبتلا به کرونا ویروس، به بیمارستان ها مراجعه می کنند.
دکتر حاج جعفری، در ادامه تصریح کرد: مطب های خصوصی تحت نظارت سازمان نظام پزشکی، می توانند با رعایت موازین بهداشتی و جلوگیری از تجمع فعالیت داشته باشند.
معاون درمان دانشگاه، به اعلام تصمیمات در صورت بروز شرایط جدید اشاره کرد و یادآور شد: درمانگاه ها و کلینیک های دانشگاه با رعایت موازین بهداشتی و به صورت محدود فعال خواهند شد.
وی با اشاره به بستری بیماران اورژانسی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان از هفته آخر فروردین ماه، گفت: با توجه به شرایط بیمارستان، در مورد تعداد بیماران بستری و پذیرش بیماران جدید مبتلا به کرونا در این رابطه بعدا تصمیم گیری خواهد شد.
لازم به ذکر است در این نشست، نحوه شروع واحدهای درمانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
جلسه شورای درمان دانشگاه با حضور معاونین درمان و توسعه مدیریت و منابع، رییس شبکه بهداشت، روسا و مدیران بیمارستان های دولتی و خصوصی برگزار شد.