رئیس دانشگاه علوم پزشگی کاشان از ترخیص ۲۰۹۱ بیمار حاد تنفسی خبر داد.

دکتر سید علیرضا مروجی در گفتگو با خبرنگار جارچی اخبار در کاشان با اشاره به اینکه تا کنون ۲۰۹۱ بیمار حاد تنفسی ترخیص شده اند اظهار داشت: ۱۹۶بیمار حاد تنفسی کرونا نیز در دو بیمارستان بهشتی کاشان و اران و بیدگل بستری و تحت درمان می باشند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از مثبت بودن ۱۰۱۰ نفر بیمار حاد تنفسی کرونا از اسفند ماه تا کنون در منطقه کاشان و آران و بیدگل خبر داد و افزود: همچنین ۵۹۲ نفر منفی بوده اند.
رئیس دانشگاه علوم پزشگی کاشان از خدمت رسانی به بیش از ۱۷ و ۲۰۰ نفر بیمار حاد تنفسی از اسفند ماه تا کنون در منطقه کاشان و آران و بیدگل در درمانگاه های سراسری حوزه های بهداشت و درمان و بیمارستان های این دو شهر خبر داد.

انتهای خبر/ بصیرتی