سرهنگ کریم اکبر در گفتگو با خبرنگار جارچی اخبار در کاشان اظهار داشت: طبق تدابیر مقام معظم رهبری تصمیماتی اتخاذ گردید که مواد غذایی جهت خانواده های بی بضاعت و کم بضاعت و خانواده هایی که با توجه به وقوع ویروس کرونا دچار مشکل و آسیب شده اند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشان افزود: تهیه مواد غذایی برای افراد بی بضاعت در ایام ماه مبارک رمضان طی دو نوبت ابتدا و نیمه ی ماه همزمان با میلاد امام حسن مجتبی اجرا میگردد.

وی تصریح کرد:این برنامه با محوریت ناحیه مقاومت بسیج کاشان اجرا می شود که ۷ کمیته ی اجرایی را شامل می شود.
سرهنگ کریمی افزود:خیرین شهرستان با محوریت قرارگاه های جهادی و خدمات اجتماعی شهرستان نیز با کمکهای خود به صورت نقدی و غیر نقدی تهیه در سطح محلات اقدام کردند.

وی گفت: کمیته ی امداد و اداره ی بهزیستی و اتاق اصناف پایش خواهدشد و بین خانواده ها توزیع بسته های غذایی انجام میگردد و تمامی مردم شهرستان با مشارکتی که خواهند داشت کمک های نقدی خود را به حساب قرارگاه جهادی و خدمات اجتماعی و کمک های غیر نقدی خود را همه روزه پایگاه های مقاومت و مساجد شهرستان تحویل دهند.