به گزارش جارچی اخبار؛فهمیه امیری افزود: بدنه ویروس کرونا از چربی تشکیل شده که در معرض ماده گندزدایی که قرار می گیرد، کاملا از بین می رود.

وی با بیان اینکه خط قرمز شرکت آبفا استان اصفهان کیفیت آب است تصریح کرد: اولویت شرکت آبفا اصفهان تامین و توزیع آب سالم و بهداشتی می باشد، که براین اساس در سطح استان آزمایشگاه های متعددی ، کیفیت  آب را از لحاظ میکروبی، شیمیایی و فلزات سنگین مورد آزمایش قرار می دهند.

مدیر مرکز پایش  و کنترل کیفیت شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به تعداد مراکز پایش و کنترل کیفیت آب در سطح استان خاطرنشان ساخت: در سطح استان ۲۲ آزمایشگاه ، پارامترهای میکروبی آب را  به طور شبانه روزی و مستمر اندازه گیری می کنند و چهار باب آزمایشگاه  از نظر شیمیایی، میزان املاح موجود در آب نظیرکلسیم، منیزیم، نیترات و سولفات موجود را بررسی کرده و دو باب آزمایشگاه میزان فلزات سنگین موجود در آب مانند سرب ، روی ، جیوه ، کرم  و مس  را بررسی می کند.

وی با بیان اینکه در سطح استان اکیپ هایی به صورت مستمر کیفیت آب را بررسی می کنند، افزود: در سطح استان  علاوه بر آزمایشگاههای ثابت ، همه روزه اکیپ های سیار کیفیت آب را از نظر پارامترهای میکروبی ، شیمیایی و فلزات سنگین را آزمایش می کنند.

امیری خاطرنشان ساخت: در تصفیه خانه آب باباشیخعلی درحین فرایند تصفیه به صورت آنلاین EC ، PH ، مقدار کدورت و کلر باقیمانده آب مورد بررسی قرار می گیرد.

وی در پاسخ به سوال احتمال ضرر ماده ی گندزدای موجود در آب برای سلامتی اظهار داشت: آب شرب تصفیه خانه باباشیخعلی به روش ازن گندزدایی می گردد و میزان کلر طوری تنظیم می شود  که طبق دستورالعمل وزارت بهداشت میزان کلر باقیمانده در آب از هشت دهم تا یک PPM  باشد و این مقدار به طور قطع برای سلامتی مردم هیچ گونه مشکلی ایجاد نمی کند.

مدیر مرکز پایش  و کنترل کیفیت شر کت آبفا استان اصفهان با تاکید بر کیفیت آب شرب اصفهان بیان کرد: شرکت آبفا استان اصفهان حساسیت ویژه ای بر تامین و توزیع آب شرب با کیفیت در سطح استان داشته اما از زمان شیوع ویروس کرونا نظارت و حساسیت بر تامین و توزیع آب شرب چندین برابر شده است  و در نتیجه مردم نگران کیفیت آب شرب نباشند و بدانند که ویروس کرونا به هیچ عنوان از طریق آب آشامیدنی انتقال نمی یابد.