درنخستین جلسه از سلسله نشست های « از تجربه تا موفقیت » بهرام سبحانی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان به ارائه مباحثی پیرامون هیات مدیره چابک پرداخت.
به گزارش جارچی اخبار و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان  ، در این جلسه  که  به همت مرکز آموزش و توسعه سرمایه انسانی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد ، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان ، ضمن نام بردن  ارکان اصلی شرکت ها،  توضیحاتی در خصوص  اساسنامه شرکت ها  و  موارد مهم  قانون تجارت ارائه کرد.
وی به کلیه کسانی  که قصد دارند در آینده  به عنوان عضو هیات مدیره شرکت ها  ایفای نقش کنند ، توصیه و تاکید کرد:  لازم است تمامی افراد قانون تجارت را مورد مطالعه قرارداده و با  لایحه تجارت  آشنا شوند تا بتوانند در آینده ، مسئولیت خود را در سطح کیفی بالاتری  انجام دهند.
انواع مختلف  شرکت ها  ،  اختیارات هیات مدیره ، نحوه نظارت بر عملکرد هیات مدیره ، ویژگی های اعضای هیات مدیره ، اختیارات و وظایف مدیر عامل، نحوه  ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره  و صورت های مالی به مجمع عمومی شرکت ها  به صورت سالیانه ،از جمله مباحثی بود که در این  وبینار تشریح شد.
در بخش پایانی  این وبینار، حاضرین  سوالات خود ، در خصوص مباحث  بیان شده را ، مطرح کردند.
شایان ذکر است ، سلسله نشست های از تجربه تا موفقیت با تمرکز بر موضوعات دیگر  این حوزه ، ادامه خواهد داشت.