وزارت نفت بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰مجاز به انتشار سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی خواهد بود.

به گزارش جارچی اخبار به نقل از ایرنا،  وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه می‌تواند تا سقف معادل سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی ارزی و ریالی را با تصویب هیات وزیران منتشر کند.

این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی و ریالی سررسید شده تسهیلات بانکی، تضامین سر رسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سر رسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت تعلق می‌گیرد.

شرکت‌های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند.

اوراق فروش نرفته این بند با تایید وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به پیمانکاران و طلبکاران طرح‌ها است.

«حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییس جمهوری ، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با سقف ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

این لایحه پس از تصویب در محلس برای شورای نگهبان ارسال می‌شود تا به قانون تبدیل شود و در سال آینده به اجرا برسد.