مدیرکل بنیاد مسکن ایلام گفت: سند مالکیت برای ۵۰ درصد واحدهای مسکونی در روستاهای این استان معادل ۲۵ هزار خانوار صادر شده است.

حبیب الله محبی در گفت و گو با خبرنگار جارچی اخبار در ایلام اظهار داشت: ۳۸۷ روستای بالای ۲۰ خانوار سکنه در استان وجود دارد که تاکنون سند مالکیت واحدهای مسکونی برای ساکنان ۱۷۰ روستا صادر شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن ایلام افزود: پارسال طرح هادی در سطح ۱۶۵ روستای بالای ۲۰ خانوار این استان با اعتبار ۷۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اجرا شد.

وی خاطرنشان کرد: این اعتبار از محل منابع اعتباری(استانی، ملی، سیل) برای اجرای طرح هادی در روستاهای این استان در نظر گرفته شد.

مدیرکل بنیاد مسکن ایلام تاکید کرد: امسال هدف گذاری این بنیاد صدور سند برای ۶۰۰ خانوار بوده که تاکنون بیش از این آمار نیز محقق شده است و در این زمینه محدودیت نداریم.

محبی با اشاره به سابقه صدور سند برای واحدهای مسکونی روستایی در دهلران در سال های گذشته یادآور شد: در مقطع کنونی برای صدور سند مالکیت روستایی در دشت عباس مشکلی نداریم و متقاضیان می توانند در این خصوص اقدام کنند.

وی اضافه کرد: با توجه به گستردگی روستاهای شهرستان دهلران و استقبال مردم برای روستاها برای دریافت سند مالکیت با برنامه ریزی صدور سند را دنبال می کنیم.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایلام یادآور شد: این میزان اعتبار برای بازگشایی، برداشت موانع، زیرسازی، آسفالت، جدول گذاری، سنگ فرش، میدان سازی و همچنین فضای سبز این تعداد روستاهای استان هزینه شده است.

استان ایلام بر اساس آخرین سرشماری سال ۹۵ بیش از ۵۸۰ هزار نفر  جمعیت دارد که حدود ۲۰۰ هزار نفر از این تعداد در مناطق روستایی زندگی می کنند.