نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رکوردهای لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه ۱۳۹۹؛ پیشنهاد رد کلیات لایحه مذکور را ارائه کرد.

به گزارش جارچی اخبار،  سید احسان خاندوزی  نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اشاره به رکوردهای لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه ۱۳۹۹، نوشت:

*بالاترین در دهه‌های اخیر:

رشد بودجه عمومی و مخارج دولت ۴۵ درصد

رشد حقوق ۲۵ درصد

رشد فروش نفت یا اوراق نفت ۲۵۰ درصد

سهم کسری تراز عملیاتی ۳۵ درصد بودجه

*پایین‌ترین در دهه‌های اخیر:

سهم مالیات از بودجه عمومی ۲۹ درصد

پیشنهاد: رد کلیات