با همت بلند صنعتگران نفت، تعمیرات اساسی مولد برق شماره ۵ شرکت پالایش نفت اصفهان آغاز شد.

به گزارش جارچی اخبار؛ مدیر نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت اصفهان، مدت زمان تعمیرات اساسی این تجهیز کلیدی را حدود ۴۵ روز کاری پیش بینی کرد و گفت: تلاش می‌شود با ادامه فعالیت‌ها به صورت مستمر و تلاش بی‌وقفه همکاران، تعمیرات زودتر از موعد به پایان برسد.
علیرضا قزوینی زاده افزود: در این تعمیرات واحد‌های بهره‌برداری، بازرسی فنی، مهندسی عمومی و HSE مشارکت دارند.
وی تعمیرات اساسی را در واحد‌های شرکت پالایش نفت اصفهان با در نظر گرفتن تمام شرایط عملیاتی در دست اجرا دانست و گفت: کارخانه برق واقع در واحد آب و برق و بخار مجهز به پنج ژنراتور برق با ظرفیت ۱۶ مگاوات است که هر ژنراتور پس از ۶۰ هزار ساعت کارکرد تحت تعمیرات اساسی قرار می‌گیرد.
شرکت پالایش نفت اصفهان فعالیت خود را در زمینه پالایش نفت خام و تولید فرآورده‌های نفتی و تامین خوراک صنایع پایین دستی از سال ۱۳۵۸ آغاز کرده است و حدود ۲۳ درصد از فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور را تولید می‌کند.